Star Denshi Co., Ltd.
JapanesebEnglishbChinese
 
Company Profile Quality Policy
TOPProductAccessMail

Company Name
Star Denshi Co., Ltd.
President
Yoshitaka Aoki
Established
April, 1989
Capital
10 million yen
Business Activity
Manufacture and Sale of Injection Molding Machine Controller
Manufacture and Sale of Directions / Conversion Meter
Manufacture and Sale of Pluse Converter
OEM Production
Location
1-4-30, Kire, Hirano-ku, Osaka, Japan
TEL:+81-6-6797-4004 FAX:+81-6-6797-4511
China Office
Guangdong Prefecture, Foshan City, Shunde Ward, Rongqi Road Middle 40, 5th Floor, 509 Room
TEL:+86-757-28880910 FAX:+86-757-28880910
Distributor (South Korea)
INTES
37-208, 30, Bangchuk-ro 37beon-gil, Dong-gu, Incheon, Korea
TEL: +82-32-212-0199 FAX: +82-32-589-0165
Mobile: +82-10-2024-0898
E-mail: intes31@daum.net
Distributor (Taiwan)
ścÆŽĄ‹Ę—LŒĄŒöŽi
‘ä’†Žs¼‹ę’†‹»ŠX80åj
TEL:+886-4-2302-7312 FAX:+886-4-2301-1499